Projecte – Accés a l’aigua

Col·laborem activament en la construcció de dipòsits d’emmagatzematge d’aigua de pluja per assegurar l’accés continu a l’aigua a l’École Technique Sainte Lucie de Ruli i a l’Orfenat de Ruli, especialment crucial durant la temporada seca. Aquestes infraestructures són essencials per garantir que les comunitats tinguin accés a aigua durant tot l’any, evitant llargs desplaçaments de diversos quilòmetres per aconseguir-la. Amb aquesta iniciativa, aspirem a millorar la qualitat de vida i el benestar dels habitants de Ruli, proporcionant-los una font d’aigua per a la higiene i el conreu.

 

Ruli és una zona predominantment agrícola com la majoria de Rwanda i quasi el 95% de la població es dedica a l’agricultura de supervivència. El canvi climàtic també està afectant a la regió i ha influït en les collites. La manca d’aigua exposa la població a una situació molt precària ja que moren els seus cultius i bestiar i deixa a moltes persones sense menjar o mitjans per guanyar-se la vida i provoca mancances d’higiene i problemes de salut. Durant la temporada seca la situació obliga a la població local a recollir aigua, ja sigui per cuinar, rentar-se, per beure o fins i tot per fer maons per a la construcció, de les fonts públiques que sovint es troben a molts quilòmetres de casa seva. La majoria de la població de Ruli camina entre 200 metres i 1 km per trobar aigua, però cal destacar que quan hi ha sequera, la distància pot augmentar.

 

 

La creació d’aquests dipòsits beneficia tota la població, des dels infants fins a la gent gran que són els més vulnerables. A més, si es creen els dipòsits s’evitaran llargs viatges als rius o a les fonts més properes i els nens (que són majoritàriament qui va a buscar l’aigua) es podran centrar en els estudis.

 

Aquest projecte es crearà juntament amb les Dominiques de Ruli. Gràcies al coneixement que han obtingut al llarg dels anys i la seva presencia a la regió, els hi facilitarà la gestió directa del projecte. Aquesta proximitat és la que ens garanteix que el projecte estarà ben portat i que s’utilitzarà la subvenció de la manera més eficient.