Projecte – Projecte Escolar

Cada any, amb l’ajuda d’editorials i escoles locals de Catalunya, aportem material escolar, com ara quaderns i llapis de colors, així com materials didàctics com llibres de text, fulls de treball i pòsters.

D’altra banda es realitzen activitats a diferents escoles i instituts catalans per recaptar fons que fem arribar a Ruli per ajudar a millorar les instal·lacions escolars. En els últims anys hem contribuït a la construcció d’una nova escola primària a Ruli, així com a un dipòsit de recollida d’aigua de pluja per garantir l’accés a l’aigua.

També estem en contacte amb professors locals per seguir recolzant-los, en particular, amb materials didàctics en llengua anglesa.

Molt lligat a aquest projecte està el de Subvenciona de Talent perque apostant per la educació i la formació s´ajuda a la millora del pais.

Si vols que la teva aportació vagi dirigida a aquest projecte només has de posar el teu nom i el nom del projecte (PROJECTE ESCOLAR). Trobaràs més informació sobre com col.laborar a l´apartat de COL.LABORA.